Kefalet sözleşmesi nedir? (Ekonomi)

(Surety contract) Kefalet sözleşmesi yapılmasındaki amaç rehinde olduğu gibi, alacaklının hakkının güvenceye bağlanmasıdır. Borçlar Kanunumuza göre (BK. m. 483), bir kimsenin borçlu borcunu ödemediği takdirde o borçtan sorumlu olmayı kabul etmesi ile kefalet sözleşmesi oluşur. Bu sözleşme, alacaklı ile borcun ödenmemesi durumunda sorumlu olmayı üstlenen kişi (kefii) arasında yapılır. Kefalet para borçlarında söz konusudur. Ancak başka türlü edimler durumunda da kefalet görülebilir. Fakat burada kefil, borçlunun ifa etmediği edimi yerine getirmez, onun edimini yerine getirmemesinden doğan zararı öder. Kefalet ile güvenceye bağlanan borcun geçerli bir borç olması gerekir (BK. m. 485) Kefalet kendi başına var olmaz, asıl borca eklidir. Kefilin, kefil olmayı kabul ettiğine ilişkin irade açıklaması yazılı biçimde olmalı ve kefil tarafından imza edilmelidir. Kefalet türleri arasında adi kefalet, müteselsil kefalet, birlikte kefalet ve rücua kefalet gibi farklı uygulamalar yer alır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç